Son Dakika
09 Ağustos 2020 Pazar

ORDU BAROSUNDAN AVUKATLARA ÇAĞRI

10 Temmuz 2020 Cuma, 16:33

Ordu Barosu yaptığı çağrıyla CİMER, posta veya faks yoluyla aşağıda yazılı olan metnin avukatlar tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırmasını istedi. İşte o metin;

Sayın Cumhurbaşkanı,

Mülkün, devletin temeli adalettir! Sağlam temele oturmayan hiçbir yapının ayakta kalmasına, güvenilir olmasına olanak yoktur. Güçlü devlet olmanın yegâne şartı adalet duygusunu sözde ve özde hâkim kılmaktan, bağımsız ve tarafsız adaleti devletin her kademesinde siyaset üstü bir anlayışla hukuku önceleyerek fikir ve eylemde tesis etmektir.

Her ne surette olursa olsun hukukun-hak bilincinin amaç olmasının tersine araç olarak kullanılması toplum üzerinde olumsuz etkiler yaratmakta, bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla etkin hale gelen ölümcül mikropların ortaya çıkması gibi devletin bağışıklık sistemi olan adalet kurumların zayıflatılmasının sonucu ortaya çıkan, kendisine hareket alanı bulan yapılar devlet teşkilatının her kademesini zehirlemektedir. Nitekim daha yakın geçmişte hak, hukuk, demokrasi değerleri araç olarak kullanılarak daha adil bir düzen süslemeleriyle ortaya konulan Hâkim ve Savcılar için yapılan düzenlemelerin yargı sistemini nasıl zehirlediğini gördük ve bu zehrin topluma ve ülkemize neler yaşattığını acı şekilde tecrübe ettik.

Adalet sisteminde gerçekleştirilecek değişikliğin yalnızca adalet teşkilatını etkilemediğini, günübirlik ve hasmane gerekçelerle münferit birtakım eylem ve söylemler üzerinden gerçekleştirilmek istenen algılar üzerinden sosyal veya siyasi husumetle, sağduyulu ve tarafsız şekilde hukuk ön planda tutulmadan sistemle oynamanın bedelini Devlet ve Millet olarak hep birlikte ödedik.

Yine aynı yöntem ve benzer gerekçelerle yola çıkılarak bu seferde savunma makamı üzerinde aynı şekilde tasarrufta bulunmanın benzer sonuçları doğuracağı geçmiş acı tecrübelerimizle de sabittir. Baroları farklı kutuplara bölecek, avukatlık mesleğinin saygınlığını ve niteliğini yok edecek, özgür ve bağımsız savunmaya darbe vuracak, meslektaşları politize ederek çekişmeler çıkmasına neden olacak, daha da tehlikeli olarak çoğunluk içinde hiçbir varlık gösteremeyen kimi odakların, dış etkilere açık hale gelerek, kamu niteliğinde örgütlenmelerine yol açacak olduğu şimdiden görülmektedir.

Söz konusu kanun değişikliğinin, öne sürülüş gerekçeleriyle bağdaşmadığı görülmektedir. Avukatların bir araya gelerek dernek ve vakıf kurmasında, örgütlemesinde yasal hiçbir engel olmamakla birlikte; kamu kurumu niteliğinde olan barolar ve baroların katılımıyla oluşan Türkiye Barolar Birliği, dernek ve vakıflardan farklı olarak gücünü ve yetkinliğini doğrudan Anayasa’dan alan yasama, yürütme, yargı erklerinden yargı erkinin üç sac ayağından biri olan savunma makamını temsil eden, her kamu kurumu gibi üniter devlet yapımıza uygun olarak teşkilatlanmış, kamu gücü ve kaynaklarını yasal sınırlar içerisinde kullanmakta olan köklü kuruluşlardır.

Biz bölünmek istemiyoruz! Siyasi, dini, etnik, ideolojik fikirlere göre gruplaşmak istemiyoruz. Biz; sosyal ve siyasi duruşu, hayata bakışı farklı da olsa hukukun üstünlüğü, adaletin bağımsızlığı ve tarafsızlığı inancıyla ortak paydada buluşan avukatlarız! Biriz, beraberiz! Biz kimsenin yandaşı da değiliz kimseye muhalif de değiliz. Hukuktan başka siyasetimiz de olmadı. Yalnızca hukuktan tarafız.

Mesleki olarak çok ağır sorunlarımız varken derdimize daha fazla dert katmaktan öte geçemeyecek olan söz konusu yasal düzenlemenin geri çekilip, ilgili taraflar ile istişare edilerek giderek artan, kangren haline gelen mesleki sorunlarımızın çözümüne de fayda sağlayacak şekilde geniş tabanlı bir düzenlemenin hayata geçirilmesi adalet sistemimize fayda sağlayacaktır.

Saygılarımla…

You must be logged in to post a comment Login

Web Tasarım Army Design