Son Dakika
14 Temmuz 2020 Salı

ORDU’DA KORONA TEDBİRLERİ ARTIRILDI

26 Mayıs 2020 Salı, 21:35

İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı Şu Şekilde:

*27.05.2020 tarihi itibariyle Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) çalışılmak üzere alınan numune sonucu pozitif olan vatandaşların hastaneye veya şartları uygun belirlenmiş alanlara (KYK, misafirhane, otel vb.) yatırılarak tedavi ve takip edilmesine,

*PCR çalışılmak üzere numune alınan ve hastanede yatmayan vatandaşlardan, numune sonuçları pozitif çıkan vatandaşların İl Sağlık Müdürlüğü (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı) tarafından ambulans veya ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi’ne tahsis edilen izolasyon için uygun şartları taşıyan araçlar vasıtasıyla hastanelere transferinin koordine edilmesine,

*Yapılan tetkikler neticesinde Bilgisayarlı Tomografi sonucu COVID-19 hastalığı ile uyumlu olan ve PCR sonucu negatif olan vakaların tedavilerinin hastanede ya da evde izolasyon şeklinde yapılmasına vakayı muayene eden hekim tarafından Sağlık Bakanlığı’nca yayınlanan güncel COVID-19 rehberi doğrultusunda karar verilmesine,

*PCR sonucu pozitif olan fakat Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel COVID-19 rehberine göre hastayı muayene eden hekim tarafından komplike olmadığı tespit edilen COVID-19 vakalarının takip ve tedavilerinin yapılması maksadıyla Lebibe Karlıbel Öğrenci Yurdunun Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ek binası olarak hizmet vermesine,

*Yurtdışından gelen vatandaşların HSYS (Halk Sağlığı Yönetim Sistemi)’ye kaydedilerek onamlarının alınıp aile hekimleri tarafından 14 gün boyunca evlerinde izlenmesi, kolluk kuvvetleriyle evde izolasyon kurallarına uymalarının sağlanmasına,

*İl dışından gelen vatandaşların Sağlık Bakanlığı talimatları doğrultusunda gerekli görüldüğü durumlarda HSYS (Halk Sağlığı Yönetim Sistemi)’ye kaydedilerek onamlarının alınıp aile hekimleri tarafından 14 gün boyunca evlerinde izlenmesinin sağlanmasına, Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

You must be logged in to post a comment Login

Web Tasarım Army Design